Što su fotonaponski sustavi?

To su sustavi koji pretvaraju energiju sunca u električnu energiju pomoću solarnih panela, izmjenjivača struje DC/AC te baterija.

Postoje dvije osnovne grupe fotonaponskih sustava. Samostalni (Off-grid) sustav te mrežni (On-grid) sustav. Razlika između ova dva sustava je u načinu skladištenja električne energije. U samostalnom sustavu električna energija se skladišti u baterijama na mjestu ugradnje sustava, dok se u mrežnom sustavu električna energija preusmjerava u gradsku elektrodistribucijsku mrežu.

Uz dvije osnovne grupe postoje i miješani (Hybrid) sustavi koji koriste i baterije i elektrodistribucijsku mrežu kao pričuvni sustav. Primjerice kada paneli ne mogu proizvesti dovoljnu količinu električne energija ili kada su baterije prazne sustav ostatak električne energije dobiva iz mreže.

Ugradnja fotonoponskih sustava

Ugrađuju se na krov zgrade, kuće, garaže, terase i sl. ili pomoću čeličnih konstrukcija na tlo. Mjesto ugradnje igra veliku ulogu u iskoristivosti sustava. Što je kut i orijentacija postavljanja bolja to je veća iskoristivost sustava pa samim time u uštede koje se ostvaruju postavljanjem takvog sustava.

Najpovoljnija orijentacija je na jug jer su tada paneli najduže izloženi suncu. Ako mjesto ugradnje nije optimalno orijentirano mogu se izraditi posebni nosači panela koji će pomoći u postizanju što bolje pozicije.

Iskoristivost panela s obzirom na usmjerenje i nagib krova

Veličina sustava ovisi o nekoliko čimbenika:

 • Trenutna potrošnja električne energije
 • Koliki dio ukupne potrošnje električne energije želite pokriti solarnim panelima
 • Kapacitet mjesta ugradnje
  • Prosječan panel je veličine 1,68m², težak 30kg i za 5kW sustav je potrebno 15 panela
  • Broj sunčanih sati u Vašem području

Isplativost fotonaponskog sustava

Najčešća veličina/snaga sustava je 5kW za kućanstvo s više od 4 osobe. Takav sustav proizvodi oko 4000kWh godišnje te mu je cijena oko 6000€. Ako računamo da prosječno kućanstvo troši 3200-4100kWh električne energije godišnje, sustav može pokriti 83-106% Vaše potrebe za električnom energijom. Cijeli sustav može se isplatiti u roku od 7-9 godina.

Radni vijek fotonaponskog sustava je u prosjeku 25-30 godina a održavanja gotovo da i nema, osim nekih fizičkih utjecaja, lom stakla, čišćenje lišća od drveća u blizini, uklanjanje grana koje stvaraju sjenu na panele i slično.

Ukoliko uzmemo u obzir situaciju s cijenama energenata, sve popularnijim načinima grijanja i hlađenja na elektičnu energiju uz dizalice topline, elektrifikaciju vozila, potražnja za električnom energijom je sve veća pa je proizvodnja vlastite iz besplatnog i nepresušnog izvora itekako isplativa i daje nam mogućnost da postanemo u potpunosti neovisni o fosilnim gorivima.

KLJUČ U RUKE – CEE nudi individualni pristup za potrebe svakog kućanstva uz mogućnost usluge „ključ u ruke“.

OPTIMALNO RJEŠENJE – Rješavamo svu dokumentaciju i savjetujemo odabir optimalnog rješenja za svaki krov, te vas pratimo i savjetujemo u dobivanju subvencioniranih sredstava.

MONTAŽA – Montiramo sve komponente sunčane elektrane te je puštamo u rad.

Kontaktirajte nas na seprojekt@cee.hr ili 040/341-357.

Sunčana elektrana se spaja na instalaciju građevine, te paralelno je radi s mrežom. Proizvedena električna energija koristi se za vlastite potrebe, a proizvedeni višak isporučuje u mrežu odabranom opskrbljivaču. U trenutku kad je potrebna dodatna električna energija (primjerice noću, za oblačna vremena), ona se preuzima iz javne distribucijske mreže preko istog obračunskog mjernog mjesta (OMM), tako  da se kompenzira s proizvedenim viškom iz vlastite sunčane elektrane.

Sunčane elektrane na postojećim građevinama prema Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima spadaju u jednostavne radove te za njihovu gradnju nije potrebna građevinska dozvola, već se radovi izvode na temelju glavnog projekta uz suglasnosti HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP-ODS) postupak je vrlo jednostavan kad se radi o kategoriji Kućanstvo.

UKRATKO – POSTUPAK INSTALACIJE SUNČANE ELEKTRANE

 1. Prijava i izrada tehničke dokumentacije:
  • Prikupljanje podataka kupca (popunjavanje obrasca prijave)
  • Izrada glavnog projekta sunčane elektrane
  • Podnošenje zahtjeva HEP-ODS
 2. Realizacija projekta
  • Izrada individualizirane ponude za potrebe kućanstva
  • Potpisivanje ugovora
  • Ugradnja sunčane elektrane
  • Ispitivanje i kontrola
  • Zamjena brojila i puštanje elektrane u trajni pogon
 3. ENERGETSKA NEOVISNOST

PRIJAVNI OBRAZAC ZA UGRADNJU SUNČANE ELEKTRANE

GDPR

1 + 9 =